FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
07.11.2016
Foredrag fra Høstkonferansen 2016

Presentasjoner fra høstkonferansen legges ut fortløpende. Bildegalleriet er også oppdatert.
Først ut et bidrag som flere har spurt etter:  "Trender innom FM" av  Magnus Kuchler - EY Advisory Services.

Les mer
19.09.2016
Høstkonferansen 2016 - Endelig program

Tema: Fascilities Management og Sykehusteknikk i hverdagen.
Undertema: FM og krav til personell. Benchlearning og Benchmarking.

Utviklingstrender i verden mhp FM, arkitektur, med.teknikk og ledelse.
Eksempler fra Storbritannia,Tyskland, Italia, Sverige, Danmark, Finland og Holland!
Klart for påmelding!

Les mer
06.09.2016
FSTA’s Årskonferanse 2016

Sted: Kolding, Danmark
Tidspunkt: 12.- 14. oktober 2016
 

Som nasjoner har Norge og Danmark en lang og god historie i både politisk og kongelig samarbeid, og samkvem for øvrig i mange ulike sammenhenger.
På samme måten har FSTA - Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur, og FSTL en lang historie i et nært samarbeid gjennom våre etablerte organisasjoner innenfor sykehusteknikk og arkitektur....

Les mer
28.07.2016
En svært god venn har gått bort

Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om Ole Rist sin bortgang. Vi kommer til å savne hans store personlighet, vennskap, og alltid dedikerte arbeid for FSTL og IFHE.

Les mer
09.06.2016
Bilder og foredrag fra FSTL 2016

Bilder og foredrag fra årskonfereansen er nå lagt ut.
Du finner dem i henholdsvis "Arkiv" og "Bildegalleri".

Les mer
Flere nyheter