FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse

FSTL's helsebyggpris


Prisen skal gi anerkjennelse til energioptimale og driftseffektive bygg - med funksjonalitet og teknisk driftsstabilitet som programmert og forventet. Det legges til grunn en helhetlig vurdering av komplette kandidater.

 

 

Juryen består av:


o Vidar Smalås - Leder, Avd.sjef Intern Service Helgelandssykehuset

o Mats Hobber - Medlem, Avd.sjef Allmenn Teknikk St.Olavs Hospital HF

o Brynjulf Skjulsvik - Medlem, Siv.ing / eier Pro Integrated Management AS

o Arne Nesje - Medlem, Seniorforsker SINTEF Byggforsk 

o Bjørn Ringen - Prosessleder, Seksjonsleder St.Olavs Hospital/Allm.Teknikk

o Bjørn Ringen og Vidar Smalås representerer dessuten styret i FSTL.
 

Les også intervu med FSTL-leder Vidar Smalås om bakgrunnen for prisen...

Et enkelt forslagsskjema finnes på side 4 i dokumentet, som du finner ved å klikke på linken nedenfor...