FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
07.11.2018
FSTL Årskonferanse 2019

Årskonferansen vil bli arrangert 6. - 8. mai 2019 i Bodø, og lokal arrangementskomité er Nordlandssykehuset. Radisson Blu Hotel Bodø er valgt som konferansehotell. Påmelding åpner i januar 2019

Les mer
04.09.2018
FSTL Høstkonferanse 2018

Vi har gleden av å ønske velkommen til FSTL høstkonferanse i Trondheim 22. - 23. oktober 2018!
 

Les mer
23.01.2018
FSTL Årskonferanse 2018

Vi har gleden av å ønske velkommen til FSTL årskonferanse i Tønsberg 7. - 9. mai 2018. I løpet av tre dager vil du oppleve mye godt faglig innhold og interessante foredrag.
Middelalderbyens rike historie og varierte uteliv bidrar til en flott ramme rundt konferansen.
Klart for påmelding!
 

Les mer
27.10.2017
Høstkonferansen 2017: Foredrag

Foredragene fra Høstkonferansen 2017 er nå lagt ut i arkivet.
 

 

Les mer
18.06.2017
Høstkonferansen 2017

Da er det klart for påmelding til FSTL Høstkonferansen 2017 i Trondheim 23. - 24. oktober.
Velferdsteknologi og E-helse  er sentrale tema på årets konferanse. Vi ser på fremtidens lokalsykehus - både i lys av reduserte oljeinntekter og ny teknologi.

Velkommen til en spennende fagdebatt!

Les mer
15.06.2017
Årskonferansen 2017: Husband fra UNN imponerte

I tillegg til kortreist og fantastisk mat til festmiddagen ble desserten i tillegg utvidet med profesjonell underholdning fra Husband UNN Narvik Sykehus.
(Lydklipp)

 

Les mer
30.05.2017
Årskonferansen 2017: Utenlandske gjester

I god tradisjon var også årets konferanse representert med utenlandske gjester. Noe FSTL setter stor pris på - og som vi håper fortsetter.

 

Les mer
29.05.2017
Årskonferansen 2017: Bilder og foredrag

Bilder og foredrag fra årskonferansen er nå publisert og tilgjengelig for gjennomsyn.

Les mer
29.05.2017
Årskonferanse 2017: Valg.

Ved Generalforsamlingen 08.05.2017 i Tromsø ble det gjennomført valg av styre, valgkomitè og revisor for perioden 2017-2019.

Les mer
29.05.2017
Årskonferansen 2017: Hederspris

FSTL’s styre, medlemmer og samarbeidspartnere gratulerer Håkon Johansen med en vel fortjent hederspris. Håkon er tidligere tildelt utnevnt til æresmedlem i FSTL.

Les mer
29.05.2017
Årskonferansen 2017 - Arrangementskomitèen

Arrangementskomitèen har i hovedsak foreslått og bestemt temavalg, foredrag og foredragsholdere, samt et meget godt gjennomført sosialt program.

 

Les mer
29.05.2017
FSTL Årskonferanse 2017 i Tromsø:

FSTL’s Årskonferanse 2017 ble arrangert i Tromsø med utgangspunkt i Radisson Blu Hotel 8. – 10. mai 2017, og med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som lokal arrangør.

Les mer
13.01.2017
FSTL's årskonferanse 2017
Da har vi gleden av å ønske velkommen til FSTLs` årskonferanse på Radisson Blu Hotel i Tromsø  8. – 10. mai 2017.
 
Les mer
01.01.2017
Godt Nyttår

FSTL og IFHE ønsker alle sine medlemmer et Godt nyttår.

Les mer
07.11.2016
Foredrag fra Høstkonferansen 2016

Presentasjoner fra høstkonferansen legges ut fortløpende. Bildegalleriet er også oppdatert.
Først ut et bidrag som flere har spurt etter:  "Trender innom FM" av  Magnus Kuchler - EY Advisory Services.

Les mer
19.09.2016
Høstkonferansen 2016 - Endelig program

Tema: Fascilities Management og Sykehusteknikk i hverdagen.
Undertema: FM og krav til personell. Benchlearning og Benchmarking.

Utviklingstrender i verden mhp FM, arkitektur, med.teknikk og ledelse.
Eksempler fra Storbritannia,Tyskland, Italia, Sverige, Danmark, Finland og Holland!
Klart for påmelding!

Les mer
06.09.2016
FSTA’s Årskonferanse 2016

Sted: Kolding, Danmark
Tidspunkt: 12.- 14. oktober 2016
 

Som nasjoner har Norge og Danmark en lang og god historie i både politisk og kongelig samarbeid, og samkvem for øvrig i mange ulike sammenhenger.
På samme måten har FSTA - Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur, og FSTL en lang historie i et nært samarbeid gjennom våre etablerte organisasjoner innenfor sykehusteknikk og arkitektur....

Les mer
28.07.2016
En svært god venn har gått bort

Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om Ole Rist sin bortgang. Vi kommer til å savne hans store personlighet, vennskap, og alltid dedikerte arbeid for FSTL og IFHE.

Les mer
09.06.2016
Bilder og foredrag fra FSTL 2016

Bilder og foredrag fra årskonfereansen er nå lagt ut.
Du finner dem i henholdsvis "Arkiv" og "Bildegalleri".

Les mer
22.05.2016
IFHE newsletter May 2016

"Echoing the last period I also establish seven objectives for my Presidency of the IFHE: Improve the meeting and contact moments between the IFHE Members, Exco, Council and several Working-groups. To the pace of work in the various (working) groups we have to improve the contact moments...."

Les mer
13.05.2016
30 Years Turning Around the World

30 years of IFHE history. Compressed inside a powerpoint-file.. :-)

Les mer
06.05.2016
FSTL ÅRSKONFERANSE 2016 i Bergen går som planlagt

For dei som har bestilt rom på Clarion Hotel Admiral vil det på grunn av hotellstreiken bli redusert service ved hotellet, se vedlagt infoskriv.

Les mer
03.05.2016
Generalforsamling i FSTL 2016 – Bergen
Dato: Tirsdag 10. Mai 2016 kl. 16:00 – 17:00
Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen
(Se hele saken for aganda)
 
 
Les mer
17.12.2015
FSTLs Årskonferanse 2016 i Bergen

Preliminært program for FSTL’s Årskonferanse 2016 er utarbeidet og vedlagt i saken
Konferansen holdes 9.-11. mai 2016 i Clarion Hotel Admiral, Bergen, og det er meldt et fantastisk vær og yrende liv på brygga.
NB: Ingen ledige ustillingsplasser!

 

 

Les mer
14.12.2015
IFHE Newsletter - desember 2015

IFHE' s nyhetsbrev for desember - og et ekstra julebrev - er herved publisert.
FSTL benytter anledningen til å ønske alle sine medlemmer en trivelig jul - og et godt nytt år

Les mer
29.10.2015
FSTLs Høstkonferanse 2015 vel gjennomført

Bra deltakelse, interessante tema og gode foredragsholdere medvirket til nok en vel gjennomført Høstkonferanse under ledelse av Gunner Bækken og Håkon Johansen.
Ca. 95 deltakere over to dager fikk påfyll av viktig informasjon fra både politisk ledelse i Departement, Sykehusbygg HF, Multiconsult, Helse Bergen, St Olavs og Avantas.
 
 

Les mer
29.10.2015
FSTLs Høstkonferanse 2015 – Internasjonal deltakelse

FSTL har lange tradisjoner og god kontakt med våre søsterorganisasjoner FSTA (Forum for SygehusTeknik og Arkitektur) i Danmark og AFHE (Association of Finnish Hospital Engineering) i Finland.
Timo Saisa fra AFHE representerte sitt finske styre og overrakte gave til FSTL’s styreleder ved middagen.

Les mer
29.10.2015
FSTLs Høstkonferanse – Æresmedlemmer

Ved årets Høstkonferanse deltok fire av våre Æresmedlemmer, og det er både FSTL’s styre og deltakere svært glade for.
Æresmedlemmene er personer som har fått anerkjennelse for sin spesielle innsats for FSTL, og for det forumet vårt skal være som møteplass for kontakt og kompetansedeling.

Les mer
31.08.2015
NVTG Building Award 2016

The NVTG board is delighted to invite you to enter the 2016 International NVTG Building Award Contest. The award will be presented at the IFHE Congress which will be held in the Netherlands in 2016.

Les mer
18.05.2015
Årskonferansen 2015: En suksess!

Faglige bidrag og et flott sosialt program samlet konferansen og deltakerne på beste måte. Vi har lyktes i å skape en møteplass der vi ser avhengigheten av hverandre: Både for å oppnå målsettingene - og for å tilfredsstille de krav som politiske føringer setter til sykehusenes daglige tekniske drift.

Les mer
18.05.2015
Internasjonal deltakelse ved FSTLs Årskonferanse 2015

Årskonferansen kunne også ønske internasjonale deltakere velkommen. Vi håper de fikk utbytte av både presentasjoner og kontaktnett.

Les mer
18.05.2015
FSTLs Generalforsamling 2015

Nytt navn på foreningen?  Det var den store saken på FSTLs generalforsamling på årsmøtet 27.-29. april. To nye alternativer forelå, og styret gikk inn for ”FSTL – Forum for Sykehusteknikk”.

Les mer
18.05.2015
Årskonferansen 2015: Rapport faglig del

FSTL’s Årskonferanse 2015 ble gjennomført 27. – 29. april i regi av Oslo Universitetssykehus HF (OUS) på Radisson BLU Park Hotell, Fornebu, innenfor rammen av et sommerlig Oslo, utmerket organisering og meget interessante tema. 

Les mer
18.05.2015
Årskonferansen 2015: Faglige foredrag

Her finner du alle foredragene fra FSTLs årskonferanse 2015.

Les mer
17.05.2015
FSTLs Helsebyggpris delt ut for første gang

Bevegelsessenteret ved St. Olavs Hospital ble første mottaker av FSTLs Helsebyggpris.
Den høytidelige tildelingen fant sted på årsmøtet til Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse 28. april.

Les mer
17.05.2015
FSTLs Hederspris til Ole Rist

Ole Rist ble på årsmøtets festmiddag høytidelig tildelt FSTLs Hederspris for sin mangeårige innsats for foreningen -  både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer
16.05.2015
Årskonferansen 2015: Humørbyggerne!

I tillegg til faglige og sterke prestasjoner innenfor økonomiske og tekniske utfordringer må også humøret ha sin plass under slike flotte samlinger.
 

Les mer
16.05.2015
Årskonferansen 2015: Samarbeidspartnernes kunnskapskonkurranser

I god tradisjon arrangerte våre alltid engasjerte samarbeidspartnere QUIZ-konkurranse.
I tillegg til en felles konkurranse hadde AGA en egen QUIZ - med èn lykkelig vinner av en stor og viktig premie:  Steinar Aasheim, OUS.

Les mer
13.04.2015
FSTL Generalsforsamling 2015

Tirsdag 28. april 2015, kl 17:00, avholdes generalforsamling i FSTL. 
Det skjer i forbindelse med FSTL's årsmøte på  Radisson BLU Park Hotell, Fornebu.

Les mer
23.03.2015
FSTL årsmøte 2015

Vi ønsker alle velkommen til FSTL årsmøte 27.- 29. april i Oslo.  Arrangør er Oslo Universitetssykehus HF. Vi har satt sammen et innholdsrikt program der nye og gamle foredragsholdere vil bidra. Videre har vi fått en spennende møte-og debattleder: ErikWold.
 

 

Les mer
22.03.2015
Seminar - Lavenergi sykehus

Hvordan redusere energiforbruket i nye sykehus med 50% 

Resultatspredning etter avsluttet forskningsprosjekt.
​SEMINAR 6.– 7. MAI 2015 Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, Sandvika

 

Les mer
20.03.2015
R3 - fagkongress innen renhold

Den norske programkomiteen ønsker deg velkommen til Lillestrøm og den årlige R3 Fagkongressen innen Renromsteknologi 10.-12. mai 2015. 

Les mer
28.01.2015
Bilder fra FSTL Høstkonferanse 2014

I Bildegalleriet finner du nå et utvalg bilder fra høstens samling i Trondheim.

 

Les mer
26.01.2015
Bilder og presentasjoner fra IFHE 2014

For interesserte som deltok og ikke deltok ved IFHE2014 i Buenos Aires er det lagt ut en del bilder og presentasjoner.

 

Les mer
13.01.2015
Rapport fra IFHE 2014

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) har deltatt på IFHE 2014 i Buenos Aires 12. – 16.oktober 2014.

 

Les mer
31.12.2014
Godt nytt år!

FSTL ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt år!

Les mer
31.12.2014
IFHE Digest 2015

The 2015 edition of the IFHE Digest is available.

Les mer
12.12.2014
IFHE Newsletter December 2014

Nyhetsbrev for desember er publisert.

Les mer
08.12.2014
Til minne om Aage Irgens

 Aage Irgens var teknisk sjef ved sykehuset i Tromsø  og en av initiativtagerne ved stiftelsen av FSTL.
Til minne om vår gode kollega som gikk bort i november, legger vi ut et intervju ført i pennen av Gunnar Bækken.

 

Les mer
03.12.2014
Gründerarbeid av første rang

–  Dette er gründerarbeid av første rang. Jeg brenner for saken og leter ikke etter mørke skyer, sier Steinar Frydenlund, Sykehusbyggs første styreleder.
 

Les mer
02.12.2014
Call for abstracts - IFHE-EU 2015

IFHE-EU congress 2015 is organised by the Association of Finnish Hospital Engineering (AFHE) 2nd to 5th of June 2015 in Turku Finland. The European congress and Finnish national congress will be held together in actual topics. The theme is “How to use technology and innovations to increase productivity and quality?”

 

Les mer
17.11.2014
RAPPORT FRA FSTL’S HØSTMØTE 3. – 4. november

I god tradisjon ble den 22. høstkonferansen arrangert på Rica Nidelven Hotell 3. og 4.november, med interessante og dagsaktuelle tema for landets sykehus.

 

Les mer
05.11.2014
FSTL på Facebook

Sosiale medier har kommet for å bli - og nå er også FSTL tilgjengelig på Facebook


 

Les mer
24.10.2014
Oppsummering Buenos Aires 2014

IFHE-president Ole Rist oppsummerer åpning, generalforsamling samt møtene i  EXCO og Council.

Les mer
21.08.2014
IFHE member survey

We are pleased to forward details of a Survey IFHE is carrying out among all our Members, so that we can better understand the services you would like IFHE to provide.

Les mer
19.08.2014
Bildegalleri fra årsmøtet 2014

Da er bildene fra FSTL's  årsmøte på Stokmarknes samlet i bildegalleriet.

Les mer
10.05.2014
Vellykket årsmøte

Det nye Nordlandssykehuset Vesterålen sto naturligvis i fokus på FSTL's årsmøte på Stokmarknes. Men på Hurtigrutens fødested ble det også møte med Richard With og storslagen natur.

Les mer
24.04.2014
FSTL høstmøte 2014

Årets møte legges til Rica Nidelven Hotell, Trondheim  02. – 04.november.
Klart for påmelding!

Les mer
05.03.2014
FSTL - Spørreundersøkelse

Etter høstmøtet i Trondheim ble det sendt ut invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse. Spørsmålene dreide seg i første rekke om FSTL sine arrangementer. I tillegg ønsket styret å få inn informasjon som vil være nyttig i forbindelse med planene om å gjenoppta Sykehusingeniørutdanningen. Her er en presentasjon av resultatene.

Les mer
20.02.2014
Rapport fra Helsinki

Rapport fra vår finske søsterforenings (SSTY)  årsmøte i Helsinki 11. - 13. februar 2014.

Les mer
04.02.2014
Intern sporing av pakker løste forsvinningsproblem

– Vi kunne ikke lenger leve med en situasjon der vår mann i mottaket skulle gjøres ansvarlig for pakker som ble borte under levering, sier logistikksjef Roar Sommer. St. Olavs Hospital i Trondheim bruker nå intern sporing av pakker på sykehuset. 

Les mer
21.01.2014
FSTL årsmøte 2014 på Stokmarknes

Klart for påmelding: Eminente foredragsholdere, storslagen natur og en god porsjon nordnorsk kultur og humør!
Det er stikkord når årsmøtet i FSTL avvikles på Hurtigrutens fødested 5.-7. mai.
 

Les mer
08.01.2014
Helsebyggselskap til Trondheim

Tema under FSTL sitt høstmøte har allerede blitt fulgt opp av helseminister Bent Høie. Helseministeren gjør det klart at det nye nasjonale selskapet for helsebygg får hovedkontor i Trondheim.

Les mer
24.12.2013
God Jul

FSTL ønsker sine medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Les mer
13.12.2013
Tilbakeblikk på 2013

Som mangeårig støttespiller i FSTL og IFHE’s president siden april 2012, har Ole laget en oppsummering av sine tanker om året 2013.

Les mer
07.11.2013
Rapport, foredrag og bilder fra Trondheimskonferansen

FSTL har målsetting om å spre kunnskap om sykehusteknikk til alt av driftspersonell i norske sykehus. Som et ledd i dette arbeid arrangerer vi Trondheimskonferansen hver høst i nært samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim.

Les mer
31.10.2013
Nytt Helsebygg - når, hvor og hvordan?

Det nasjonale helsebyggselskapet skal opprettes. Men når, hvor og i hvilken form gjenstår å avklare.

Les mer
16.09.2013
Styret samlet på Stokmarknes

Her er det nye FSTL-styret, valgt på generalforsamlinga i Stavanger og samlet på Stokmarknes 23.-24.mai. Hovedtemaet for møtet var forberedelser til årsmøtet 2014.

Les mer
16.09.2013
Hvorfor lanserer FSTL en byggeskikkpris?

- Vi har ikke registrert noen byggeskikkpriser som ivaretar den døgnkontinuerlige tekniske driftssituasjonen vi har i sammenheng med det å pleie pasienter til bedre helse og å redde liv i akutte situasjoner, sier FSTL-leder Vidar Smalås.

Les mer
16.09.2013
FSTL Høstmøte 2013

27. til 29. oktober 2013 arrangerer FSTL sitt høstmøte som vanlig, med spennende temaer og gode foredragsholdere: Sted: Rica Nidelven Hotell Trondheim.

Les mer
16.09.2013
IFHE Digest 2013

Online-versjonen av IFHE Digest 2013 er nå tilgjengelig. 

Les mer
15.09.2013
FSTL’s helsebygg-pris

Prisen skal gi anerkjennelse til energioptimale og driftseffektive bygg,og med funksjonalitet og teknisk driftsstabilitet som programmert og forventet. Det legges til grunn en helhetlig vurdering av komplette kandidater.

Les mer