FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
Årskonferansen 2017: Utenlandske gjester
Fra venstre: Adalstein Palsson – Mogens Thrane – Kay Hyldgaard – Harry Waugh
30.05.2017

I god tradisjon var også årets konferanse representert med utenlandske gjester. Noe FSTL setter stor pris på - og som vi håper fortsetter.

 

Av Bjørn Ringen

Lengste tradisjonen er det gode forholdet til Danmark og søsterorganisasjonen FSTA (Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur), og som deltok med formand Kay Hyldgaard og Mogens Thrane.

Kay hadde også en meget flott hilsningstale til konferansen ved festmiddagen hvor han fulgte båndene mellom Danmark og Norge flere hundre år tilbake i tid.

Fra Island deltok Teknisk sjef Adalstein Palsson fra Lanspitali Island; - meget hyggelig bekjentskap med store utbyggingsplaner foran seg; - og som er medlem av FSTL.

I Scotland har FSTL en god venn (og medlem) som nesten alltid stiller i våre konferanser; - Harry Waugh og som stilte i riktig skotsk festdrakt (se bildearkiv fra Tromsø > persongalleri)