FSTL
Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse

Samarbeidspartnere

Viser til vedtak i Generalforsamlingen 15.april 2013 vedr. endringer i vedtekter og medlemskap i FSTL.

Betalt firmamedlemskap og leverandørenes styrerepresentasjon opphører fom. 2014 ut fra flere tilbakemeldinger som antyder denne ordningen kan oppfattes å være for sterke bindinger mellom sykehusene og leverandørene.

Uttalelser i Generalforsamlingen fra både sykehus- og firmamedlemmer tydet på både forståelse og enighet rundt problemstillingen, samtidig som det ble understreket at samarbeidet med leverandørene likevel kan utvikles uten medlemskapstilhørighet.

Tidligere firmamedlemmer er heretter omtalt som samarbeidspartnere og har fått sitt eget menypunkt. Oversikten er under oppdatering, men vi har valgt å overføre denne utgaven uendret fra gammel plattform.

 

FSTL's Leverandørrepresentant:


Tron Alm
Telefon: +47 982 68 733
E-post: tron.alm@ascom.com

 

 

 

 

 

Sorter etter bransje

Heis
Kommunikasjon
Transportmateriell
Kontor
Informasjon
Elektro
IT
Maskiner - verktøy - utstyr
Installasjon
Sikkerhet
Regionalt helseforetak (RHF)
Overvåkning
Brannsikring
Energi - ENØK
Loading...