Styrets sammensetning

Styret for FSTL 2017 – 2020

Alf Jørgensen

Leder

48005660


Arbeidssted:
Akershus Universitetssykehus HF

Valgt til:
2019

Kristian Brandseth

Kasserer

92415954


Arbeidssted:
Helse Bergen HF

Valgt til:
2018

Silje Marie Nedland

Styremedlem

41203027


Arbeidssted:
St Olavs Hospital HF

Valgt til:
2018

Skjalg Trældal

Styremedlem

95822357


Arbeidssted:
Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Valgt til:
2018

Michal Kjerstad

Styremedlem

97672404


Arbeidssted:
Oslo universitetssykehus HF

Valgt til:
2019