Viser til vedtak i Generalforsamlingen 15.april 2013 vedr. endringer i vedtekter og medlemskap i FSTL.

Betalt firmamedlemsskap og leverandørenes styrerepresentasjon opphører f.o.m. 2014 ut fra flere tilbakemeldinger som antyder at denne ordningen kan oppfattes å skape for sterke bindinger mellom sykehusene og leverandørene.

Uttalelser i Generalforsamlingen fra både sykehus- og firmamedlemmer tydet på både forståelse og enighet rundt problemstillingen, samtidig som det ble understreket at samarbeidet med leverandørene likevel kan utvikles uten medlemskapstilhørighet.

Under menypunktet MEDLEMSSKAP er  alle helseregioner med tilhørende helseforetak oppført. Oversikten er under oppdatering, men vi har valgt å overføre denne utgaven uendret fra gammel plattform.

Oversikt tidligere firmamedlemmer er overført eget menypunkt SAMARBEIDSPARTNERE