Søknad om medlemsskap i FSTL

De forskjellige formene for medlemskap er beskrevet i vedtektene.

Prisen for medlemskap er:

– Personlig medlemskap: 1.000,- kroner/år
– Gruppemedlemskap: 6.000,- kroner/år
– Studenter og pensjonister gis 70% rabatt.