Orientering om Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse – FSTL

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse ( FSTL ) er et frittstående og selvstendig forum stiftet 1. juni 1986.
Stifterne var personer ansatt som øverste tekniske ledere/sjefer ved norske sykehus.

FSTL er et forum for behandling av teknisk administrative og økonomiske utfordringer knyttet til Facilities Management, ledelse, teknikk og sykehusarkitektur.

Formålet er å:

  1. Fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdene Facilities Management, arkitektur, ledelse og teknikk innen norsk helsevesen.
  2. Styrke de faglige kvalifikasjoner for de som arbeider innen fagområdet.
  3. Fremme en samordning av rutiner og organisasjonsmessige forhold som berører fagområdet.

Enkeltpersoner som arbeider eller studerer innen disse fagområdene, samt institusjoner og helseforetak kan være medlemmer i FSTL.
Bedrifter med tilknytning til sykehusdrift kan tas opp som samarbeidspartnere.

FSTL er medlem av IFHE, The International Federation of Hospital Engineering.