Styret for FSTL

Silje Marie Johnsen

Styreleder

41203027


Arbeidssted:
St Olavs Hospital HF

Valgt til:
2018

Margrethe Aven Storheim

Kasserer

92241966


Arbeidssted:
Helse Bergen HF

Valgt til:
2018

Michal Kjerstad

Styremedlem

97672404


Arbeidssted:
Diakonhjemmet Sykehus

Valgt til:
2019

Frode Larsen

Sekretær


Arbeidssted:
Finnmarkssykehuset HF

Valgt til:
2018

Trygve Hovdenakk

Styremedlem og leverandørkontakt

97427965


Arbeidssted:
Helse Møre & Romsdal Volda

Valgt til:
2019