Styrets sammensetning

Styret for FSTL

Silje Marie Nedland

Styreleder

41203027


Arbeidssted:
St Olavs Hospital HF

Valgt til:
2018

Margrethe Aven Storheim

Kasserer

92241966


Arbeidssted:
Helse Bergen HF

Valgt til:
2018

Michal Kjerstad

Styremedlem

97672404


Arbeidssted:
Diakonhjemmet Sykehus

Valgt til:
2019

Skjalg Trældal

Styremedlem

95822357


Arbeidssted:
Universitetssykehuset i Nord Norge HF

Valgt til:
2018

Trygve Hovdenakk

Styremedlem og leverandørkontakt

97427965


Arbeidssted:
Helse Møre & Romsdal Volda

Valgt til:
2019